Klik hier voor de vorige catalogus.
29-08-2015
home  >  Copyright

 © Copyright 2014 pluswinkel.nl

Copyright
De pluswinkel.nl-site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten en abonnees. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Senior Publications Nederland BV is het niet toegestaan deze site op enig andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.